Donacije gradu Zagrebu
 
Pogledajte:
Kazališna objava za predstavu "Ivanuška"

Hrvatska seljačka tiskara
Zagreb, 1948. god.
papir; tisak
29 x 21 cm
MGZ 6635 a

Dječja operna priča u tri čina.
Glazba: Cezar Kjuj
Riječi: N. N. Dolomanova
Prijevod: Radovan Ivšić
Dekoracija: Edo Kovačević
Kostimi: Tilla Durieux
Za klavirom: Fredi Došek
Umjetničko rukovodstvo: Vlado Habunek
Dvorana Kaptol 9, 28. III. 1948. Predstava 13.