Donacije gradu Zagrebu
 
Pogledajte:
Kazališna objava za premijernu predstavu "Snjeguljica"

Hrvatska seljačka tiskara
Zagreb, 1948. god.
papir; tisak
29 x 21 cm
MGZ 6635 c

Priča u tri čina.
Napisao: Radovan Ivšić
Glazba: Milo Cipra
Scenograf: Edo Kovačević
Izvedba lutaka i kostima: Tilla Durieux
Glave lutaka: Ivan Kožarić
Umjetničko rukovodstvo: Vlado Habunek
Dvorana Kaptol 9, 12. VI. 1948. Predstava 41.