Donacije gradu Zagrebu
 
Pogledajte:
Portret Edmunda Hrdličke

Beč?, između 1790. i 1810. god.
minijatura, akvarel na papiru
135 x 105 mm
MGZ 4741

Prema Tillinoj vlastoručnoj zabilješci na poleđini pred nama je njezin djed, prikazan kao golobradi mladić. Minijaturu, koju je izveo nepoznati minijaturist, možemo uvrstiti u uže obiteljsko nasljeđe.

Literatura: Šterk, Slavko. Tilla Durieux i njezina zbirka umjetnina u Zagrebu. Zagreb: Muzej grada Zagreba, 1986., str. 39