Donacije gradu Zagrebu
 
Pogledajte:
Glava građanina

Egipat, XXVI. ili Saiska dinastija (VIII-VI. st. pr. Kr.)
bronca izlivena punim lijevom
vis. 6 cm
MGZ 4759

Fragment pune plastike (u izvornom obliku zasigurno brončana statueta čije dimenzije nisu prelazile veličinu od četrdesetak centimetara). Između 1905. i 1911. godine najprije umjetnici, potom kolekcionari i galeristi (među njima i Cassirer) kupuju egipatske umjetnine. Modernizam pruža ruku arhaizmu.

Literatura: Šterk, Slavko. Tilla Durieux i njezina zbirka umjetnina u Zagrebu. Zagreb: Muzej grada Zagreba, 1986., str. 53