Donacije gradu Zagrebu
 
Pogledajte:
Služavka

Kina, početak perioda Tang (618-907)
kolorirana terakota
vis. 31 cm
MGZ 4755

Figura na čudesan način kombinira zbilju i maštu. Riječ je o grobnoj, ritualnoj statui izvedenoj isključivo za grobnicu, a ipak otkriva neke detalje o ondašnjem životu (frizura, cipele).

Literatura: Šterk, Slavko. Tilla Durieux i njezina zbirka umjetnina u Zagrebu. Zagreb: Muzej grada Zagreba, 1986., str. 50