Donacije gradu Zagrebu
 
Pogledajte:
Spremište za žito (”tau chau”)

Kina, dinastija Istočni Han, II. st. po Kr.
keramika emajlirana olovnom zelenom glazurom
vis. 17 cm
promjer baze: 13 cm
promjer grla: 5 cm
MGZ 4754

Posuda je arhitektonski model spremišta za žito (seljaci su ga učvršćivali prućem, a po sredini povezivali vrpcama od trstike i sirka). Riječ je o grobnom prilogu, među koje možemo ubrojiti i “modele” bunara, alata, kuća, obrambenih tornjeva, koji nam danas daju živu sliku svakodnevnog života.

Literatura: Šterk, Slavko. Tilla Durieux i njezina zbirka umjetnina u Zagrebu. Zagreb: Muzej grada Zagreba, 1986., str. 49