Donacije gradu Zagrebu
 
Pogledajte:
Kostimi likova za dječju opernu priču "Ivanuška" Cezara Kjuja

Tilla Durieux
Zagreb, 1947. god. (premijera: 6. svibnja)
papir; crtež olovkom
340 x 470 mm
MGZ 6437

Tillini vlastoručni crteži koji prikazuju likove ruskih boljarki i boljara u kostimima, studiozno i brižljivo proučenih detalja kroja i ornamentike. Poklon prof. Ivana Švertaseka.