Donacije gradu Zagrebu
 
Pogledajte:
Karikatura Radni prostor “Zemaljskog kazališta lutaka” u Radićevoj ulici br. 36

Ivan Švertasek
Zagreb, 1947. god.
papir; lavirani tuš
175 x 250 mm
MGZ 6438

Poklon prof. Ivana Švertaseka.
U prvom planu slijeva nadesno: Tilla Durieux, Nora Švertasek, Ivan Švertasek, Branko Bijelić i Josip Loknar; u drugom planu: Ivan Horvat, Boris Maričić, Ivan Hrs i Rudi Belačić.