Donacije gradu Zagrebu
 
Pogledajte:
Tilla Durieux na proslavi pedesetog rođendana Paula Cassirera

1921. god.
fotografija, presnimak
MGZ fot. 25.821