Donacije gradu Zagrebu
 
Pogledajte:
Tilla Durieux u berlinskom stanu sa svojim mačkom Minkusom

foto Sacha Stone
Berlin, 1928. god.
fotografija, presnimak
MGZ fot. 25.822