Donacije gradu Zagrebu
 
Pogledajte:
Tilla Durieux čita poeziju u "Barlachovoj kući" u Hamburgu

Hamburg, oko 1963/64. god.
fotografija, presnimak
MGZ fot. 25.823

U pozadini Barlachov "Friz prisluškivača".