Donacije gradu Zagrebu
 
Pogledajte:
Tilla Durieux kao carica


fotografija, presnimak
MGZ fot. 25.876

Tilla Durieux kao carica u "Raspućinu" Lava Nikolajeviča Tolstoja.
Piscator Bühne, Berlin.
Režija: Erwin Piscator.
Crtež (karikatura) Oscara Bergera.