Donacije gradu Zagrebu
 
Pogledajte:
Tehnizirana Tespisova kola

1928. god.
fotografija, presnimak
MGZ fot. 25.877

Karikatura na temu "silovanje" glumca putem aparature iz "Simplicissimusa". Na sjedalu Erwin Piscator, pred njim Tilla Durieux, Max Pallenberg i Paul Wegener.