Donacije gradu Zagrebu
 
Pogledajte:
Tilla Durieux kao Judita i Paul Wegener kao Holoferno

Berlin, 1910. god.
fotografija, presnimak
MGZ fot. 25.864

U predstavi "Judita" Christiana Friedricha Hebbela, Deutsches Theater, Berlin. Režija: Max Reinhardt.