Donacije gradu Zagrebu
 
Pogledajte:
Tilla Durieux kao Saloma

Otto Becker
oko 1910. god.
fotografija, presnimak
MGZ fot. 25.831

Tilla Durieux kao Saloma u istoimenoj drami Oscara Wildea.